Turkmen-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Turkmen-ngṳ̄
türkmençe, түркменче, تۆرکمنچه
Huák-nguòng guók  Turkmenistan
 Ngò̤-lò̤-sṳ̆
 Iran
 Uzbekistan
 Afghanistan
 Tajikistan
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
1100 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Turkmen-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤
Kyril cê-mō̤
Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Turkmenistan
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 tk
ISO 639-2 tuk
ISO 639-3 tuk
Glottolog turk1304
Linguasphere 44-AAB-a
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Turkmen-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 1100 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]