跳至內容

Va-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Va-cŭk (Va-ngṳ̄: Va) iâ hô̤ lā̤ Nguā-cŭk (佤族), sê Nàng-ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, ciō-iéu sĕng-uăk diŏh Dṳ̆ng-guók, Miēng-diêng gâe̤ng Tái-guók. Va-cŭk sê Miēng-diêng Va-băng (Nguā-băng) gì ciō-tā̤ mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Va-cŭk gōng Va-ngṳ̄.