Peru

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Peru Gê̤ṳng-huò-guók
República del Perú
Peru gì
guók-gì
Peru guók-hŭi
guók-hŭi
Gáik-ngiòng: Firme y feliz por la unión
"Giĕng-dêng bêng-chiā ôi tuàng-giék huăng-hī"
Guók-gŏ̤: Himno Nacional del Perú
"Peru Guók-gŏ̤"
Guók-gă céng-hèng-kuóh: Marcha de Banderas
"Guók-gì céng-hèng-kuóh"
Siū-dŭ
gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê
Lima
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄ (ciòng-guók)
Quechua-ngṳ̄, Aymara-ngṳ̄ gâe̤ng gì-tă nguòng-cê̤ṳ-mìng ngṳ̄-ngiòng (găk nguòng-cê̤ṳ-mìng dê-kṳ̆)
Céng-hū dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók
• cūng-tūng
Pedro Castillo
• hó-cūng-tūng
Dina Boluarte
• cūng-lī
Mirtha Vásquez
• Gê̤ng-huò-guók Ngiê-huôi ciō-sĭk
Maricarmen Alva
Lĭk-huák gĭ-gáiu Gê̤ng-huò-guók Ngiê-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
1,285,216 km2 (496,225 sq mi) (dâ̤ 19 miàng)
• cūi-mĭk (%)
0.41
Ìng-kēu
• 2021 nièng gū-gié
Neutral increase34,294,231 (dâ̤ 44 miàng)
• 2017 nièng puō-că
31,237,385
• Mĭk-dô̤
23/km2 (59.6/sq mi) (dâ̤ 198 miàng)
GDP (PPP) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Decrease$385.719 sĕk-é (dâ̤ 47 miàng)
• Bìng-gĭng
Decrease$11,516 (dâ̤ 103 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2020 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Decrease$195.761 sĕk-é (dâ̤ 49 miàng)
• Bìng-gĭng
Decrease$5,845 (dâ̤ 86 miàng)
Gini (2019 nièng) Positive decrease 41.5
dṳ̆ng
HDI (2019 nièng) Increase 0.777
gŏ̤ · dâ̤ 79 miàng
Huó-bê Peru sol (PEN)
Sì-kṳ̆ UTC-5 (PET)
Sì-găng gáik-sék dd.mm.yyyy (CE)
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +51
ISO 3166 dâi-hô̤ PE
Uōng-mĭk sáuk-siā .pe

PeruNàng Mī-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă.