Wikipedia:當年今旦/10月

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


今旦是2022年07月6號。 (刷新)

Wikipedia:當年今旦/07月6號

10月[Gāi nguòng-mā]


10月1號中國:國慶

中華人民共和國其開國大典


10月2號

貝爾德共伊發明其電視


10月3號

V-2火箭


10月4號

史普尼克1號


10月5號

Linux其標誌


10月6號

第四次中東戰爭


10月7號

華國鋒


10月8號

切·格瓦拉


10月9號

諺文


10月10號中華民國:國慶

武昌起義


10月11號

第二次波耳戰爭


10月12號

尼基塔·赫魯曉夫


10月13號

尼祿


10月14號

埃爾溫·隆美爾


10月15號

蘇聯其導彈


10月16號

武則天


10月17號

臺北101


10月18號

圓明園


10月19號

英國部隊向美國投降


10月20號

蒙古其地圖


10月21號

燈泡


10月22號

加拿大其國旗


10月23號

iPod


10月24號

聯合國其旗


10月25號

查理檢查站


10月26號

吳廷琰


10月27號

霧社事件


10月28號

向羅馬進軍


10月29號

國際紅十字會


10月30號

沙皇炸彈


10月31號

總統山