跳至內容

Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/10 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2024 nièng 06 nguŏk 13 hô̤. (sáuk-sĭng)

10 nguŏk nĭk-lĭk

LB B1 B2 B3 B4 B5 B6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Áng nguŏk káng:

1 nguŏk · 2 nguŏk · 3 nguŏk · 4 nguŏk · 5 nguŏk · 6 nguŏk · 7 nguŏk · 8 nguŏk · 9 nguŏk · 10 nguŏk · 11 nguŏk · 12 nguŏk

10 nguŏk duâi-dâi


10 nguŏk 1 hô̤: Dṳ̆ng-guók: guók-kéng


10 nguŏk 2 hô̤:

Baird gâe̤ng ĭ huák-mìng gì diêng-sê


10 nguŏk 3 hô̤:

V-2 huōi-ciéng


10 nguŏk 4 hô̤:

Sputnik 1


10 nguŏk 5 hô̤:

Linux gì biĕu-cé


10 nguŏk 6 hô̤:

Dâ̤ 4 ché̤ṳ Dṳ̆ng-dĕ̤ng Ciéng-cĕng


10 nguŏk 7 hô̤:

Huà Guók-hŭng


10 nguŏk 8 hô̤:

Che Guevara


10 nguŏk 9 hô̤:

ngiêng-uòng


10 nguŏk 10 hô̤: Dṳ̆ng-huà Mìng-guók: guók-kéng

Ū-chiŏng Kī-ngiê


10 nguŏk 11 hô̤:

Dâ̤ 2 ché̤ṳ Boer Ciéng-cĕng


10 nguŏk 12 hô̤:

Nikita Khrushchev


10 nguŏk 13 hô̤:

Nero


10 nguŏk 14 hô̤:

Erwin Rommel


10 nguŏk 15 hô̤:

Sŭ-lièng gì dô̤-dâng


10 nguŏk 16 hô̤:

Ū Cáik-tiĕng


10 nguŏk 17 hô̤:

Dài-báe̤k 101


10 nguŏk 18 hô̤:

Ièng-mìng-nguòng


10 nguŏk 19 hô̤:

Ĭng-guók buô-dôi hióng Mī-guók dàu-hòng


10 nguŏk 20 hô̤:

Mùng-gū gì dê-dù


10 nguŏk 21 hô̤:

dĕng-páu


10 nguŏk 22 hô̤:

Gă-nā-dâi gì guók-gì


10 nguŏk 23 hô̤:

iPod


10 nguŏk 24 hô̤:

lièng-hăk-guók gì gì


10 nguŏk 25 hô̤:

Charlie giēng-chák-câng


10 nguŏk 26 hô̤:

Ngô Đình Diệm


10 nguŏk 27 hô̤:

Ô-siâ sê̤ṳ-giông


10 nguŏk 28 hô̤:

Hióng Lò̤-mā céng-gŭng


10 nguŏk 29 hô̤:

Guók-cié È̤ng-sĕk-cê-huôi


10 nguŏk 30 hô̤:

Să-huòng cá-dâng


10 nguŏk 31 hô̤:

Cūng-tūng-săng