Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/10 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2022 nièng 05 nguŏk 25 hô̤. (sáuk-sĭng)


5 nguŏk 25 hô̤


  10 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


  10 nguŏk 1 hô̤Dṳ̆ng-guók: guók-kéng

  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì kăi-guók-dâi-diēng


  10 nguŏk 2 hô̤

  Baird gâe̤ng ĭ huák-mìng gì diêng-sê


  10 nguŏk 3 hô̤

  V-2 huōi-ciéng


  10 nguŏk 4 hô̤

  Sputnik 1


  10 nguŏk 5 hô̤

  Linux gì biĕu-cé


  10 nguŏk 6 hô̤

  Dâ̤ 4 ché̤ṳ Dṳ̆ng-dĕ̤ng Ciéng-cĕng


  10 nguŏk 7 hô̤

  Huà Guók-hŭng


  10 nguŏk 8 hô̤

  Che Guevara


  10 nguŏk 9 hô̤

  ngiêng-uòng


  10 nguŏk 10 hô̤Dṳ̆ng-huà Mìng-guók: guók-kéng

  Ū-chiŏng Kī-ngiê


  10 nguŏk 11 hô̤

  Dâ̤ 2 ché̤ṳ Boer Ciéng-cĕng


  10 nguŏk 12 hô̤

  Nikita Khrushchev


  10 nguŏk 13 hô̤

  Nero


  10 nguŏk 14 hô̤

  Erwin Rommel


  10 nguŏk 15 hô̤

  Sŭ-lièng gì dô̤-dâng


  10 nguŏk 16 hô̤

  Ū Cáik-tiĕng


  10 nguŏk 17 hô̤

  Dài-báe̤k 101


  10 nguŏk 18 hô̤

  Ièng-mìng-nguòng


  10 nguŏk 19 hô̤

  Ĭng-guók buô-dôi hióng Mī-guók dàu-hòng


  10 nguŏk 20 hô̤

  Mùng-gū gì dê-dù


  10 nguŏk 21 hô̤

  dĕng-páu


  10 nguŏk 22 hô̤

  Gă-nā-dâi gì guók-gì


  10 nguŏk 23 hô̤

  iPod


  10 nguŏk 24 hô̤

  lièng-hăk-guók gì gì


  10 nguŏk 25 hô̤

  Charlie giēng-chák-câng


  10 nguŏk 26 hô̤

  Ngô Đình Diệm


  10 nguŏk 27 hô̤

  Ô-siâ sê̤ṳ-giông


  10 nguŏk 28 hô̤

  Hióng Lò̤-mā céng-gŭng


  10 nguŏk 29 hô̤

  Guók-cié È̤ng-sĕk-cê-huôi


  10 nguŏk 30 hô̤

  Să-huòng cá-dâng


  10 nguŏk 31 hô̤

  Cūng-tūng-săng