Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/10 nguŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


gĭng-dáng sê 2021 nièng 10 nguŏk 17 hô̤. (sáuk-sĭng)


10 nguŏk 17 hô̤

Dài-báe̤k 101


10 nguŏk[Gāi nguòng-mā]


10 nguŏk 1 hô̤Dṳ̆ng-guók: guók-kéng

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì kăi-guók-dâi-diēng


10 nguŏk 2 hô̤

Baird gâe̤ng ĭ huák-mìng gì diêng-sê


10 nguŏk 3 hô̤

V-2 huōi-ciéng


10 nguŏk 4 hô̤

Sputnik 1


10 nguŏk 5 hô̤

Linux gì biĕu-cé


10 nguŏk 6 hô̤

Dâ̤ 4 ché̤ṳ Dṳ̆ng-dĕ̤ng Ciéng-cĕng


10 nguŏk 7 hô̤

Huà Guók-hŭng


10 nguŏk 8 hô̤

Che Guevara


10 nguŏk 9 hô̤

ngiêng-uòng


10 nguŏk 10 hô̤Dṳ̆ng-huà Mìng-guók: guók-kéng

Ū-chiŏng Kī-ngiê


10 nguŏk 11 hô̤

Dâ̤ 2 ché̤ṳ Boer Ciéng-cĕng


10 nguŏk 12 hô̤

Nikita Khrushchev


10 nguŏk 13 hô̤

Nero


10 nguŏk 14 hô̤

Erwin Rommel


10 nguŏk 15 hô̤

Sŭ-lièng gì dô̤-dâng


10 nguŏk 16 hô̤

Ū Cáik-tiĕng


10 nguŏk 17 hô̤

Dài-báe̤k 101


10 nguŏk 18 hô̤

Ièng-mìng-nguòng


10 nguŏk 19 hô̤

Ĭng-guók buô-dôi hióng Mī-guók dàu-hòng


10 nguŏk 20 hô̤

Mùng-gū gì dê-dù


10 nguŏk 21 hô̤

dĕng-páu


10 nguŏk 22 hô̤

Gă-nā-dâi gì guók-gì


10 nguŏk 23 hô̤

iPod


10 nguŏk 24 hô̤

lièng-hăk-guók gì gì


10 nguŏk 25 hô̤

Charlie giēng-chák-câng


10 nguŏk 26 hô̤

Ngô Đình Diệm


10 nguŏk 27 hô̤

Ô-siâ sê̤ṳ-giông


10 nguŏk 28 hô̤

Hióng Lò̤-mā céng-gŭng


10 nguŏk 29 hô̤

Guók-cié È̤ng-sĕk-cê-huôi


10 nguŏk 30 hô̤

Să-huòng cá-dâng


10 nguŏk 31 hô̤

Cūng-tūng-săng