YouTube

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
YouTube

YouTube sê siŏh ciáh ké̤ṳk nè̤ng hŭng-hiōng diêng-īnguōng-câng, diŏh 2005 nièng 2 nguŏk sìng-lĭk, gĭng-dáng sê sié-gái siông có̤i duâi gì diêng-īng hŭng-hiōng uōng-câng.

2006 nièng 10 nguŏk, YouTube ké̤ṳk Google siŭ-gáiu.

YouTube是蜀隻乞儂分享電影網站,著2005年2月成立,今旦是世界上最大其電影分享網站。

2006年10月,YouTube乞谷歌收購。