跳至內容

YouTube

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


YouTube

YouTube sê siŏh ciáh ké̤ṳk nè̤ng hŭng-hiōng diêng-īnguōng-câng, diŏh 2005 nièng 2 nguŏk sìng-lĭk, gĭng-dáng sê sié-gái siông có̤i duâi gì diêng-īng hŭng-hiōng uōng-câng. Găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, sṳ̆k-chĭng Iù-guōng (油管). Mā-lài-să̤-ā huăng-ĭk siàng Iŭ-guōng (優管).

2006 nièng 10 nguŏk, YouTube ké̤ṳk Google siŭ-gáiu.