跳至內容

Â-gāu-cé̤ṳk

Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Â-gāu-cé̤ṳk" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "拗九粥", dók cŭ-uái.
Â-gāu-cé̤ṳk

Â-gāu-cé̤ṳk (hĕ̤k-ciā gōng Āu-gāu-cé̤ṳk[1], 拗九粥) sê Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ buōng-dê Â-gāu-cáik sèng-âu siăh gì cé̤ṳk, cé̤ṳk gì sìng-hông ô sŭk-mī, è̤ng-tòng, huă-sĕng, cō̤, lèng-ngēng-găng, mūi-lì, è̤ng-dâu, hŏk-dò̤-nìng, ciĕ-muài dēng-dēng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. R. S. Maclay; C. C. Baldwin; S. H. Leger. Dictionary of the Foochow Dialect 3. 1929. 17.