跳至內容

Ā-lĭk-săng Dáik-lò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ā-lĭk-săng Dáik-lò̤

Ā-lĭk-săng Dáik-lò̤ (亞歷山德羅, Uŏk-nàng-ngṳ̄: A Lịch Sơn Đắc Lộ, 1591 nièng 3 nguŏk 15 hô̤ – 1660 nièng 11 nguŏk 5 hô̤), buōng-miàng Alexandre de Rhodes, sê Huák-guók gì siŏh ciáh Ià-sŭ-huôidiòng-gáu-sê̤ṳ. Ĭ diŏh 1651 nièng tá̤ Uŏk-nàng-ngṳ̄ siék-gié siŏh cṳ̄ng Uŏk-nàng-ngṳ̄ cê-mō̤, gĭng-dáng Uŏk-nàng nè̤ng gô lā̤ diŏh lā̤ sāi.