Ā-sŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ā-sŭk

Ā-sŭk (亞述, Ĭng-ngṳ̄: Assyria) sê Mī-sū-pŏ̤-dâi-mī gì gū guók, còng-câi sì-găng dâi-kái sê iù 2500 BC gáu 605 BC, siū-dŭ Nà̤-nà̤-mì. Ā-sŭk găh gŭng-nguòng sèng 900 nièng cō̤-êu huák-diēng có̤ iâ duâi gì dá̤-guók, ciéng-liāng lāu Bă-bī-lùng, Ī-sáik-liĕk, Ăi-gĭk, Háik, Sê̤ṳ-lé-ā dēng dê. Ā-sŭk nè̤ng gáu siŏh ciáh dê-huŏng dŭ tài iâ sâ̤ nè̤ng. Ā-sŭk dá̤-guók có̤i hâiu ké̤ṳk tṳ̀ng-sĭng dŭk-lĭk gì Bă-bī-lùng miĕk láe̤k.