跳至內容

Háik (gū guók)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háik Dá̤-guók gì có̤i duâi liāng-tū.

Háik (赫, Ĭng-ngṳ̄: Hittites) sê Să̤-ā gì siŏh ciáh gū guók, iù Háik nè̤ng sū gióng, dâi-kái còng-câi ṳ̀ gŭng-nguòng sèng 1600 gáu 1178 nièng. Gŭng-nguòng sèng 15 gáu 13 sié-gé sê Háik nè̤ng có̤i bá gì sì-dâi, Háik dá̤-guók sê Să̤-ā dék giòng gì guók-gă, ô siŏh dâung sì-gĭ gâe̤ng Gū Ăi-gĭk páh-dêng ó̤i dĭh Sê̤ṳ-lé-ā. Gáu-muōi, Háik dá̤-guók sŏi-tó̤i, ṳ̀ gŭng-nguòng sèng 1178 nièng hŭng-liĕk biéng iâ sâ̤ nâung-nâung-giāng gì siàng-băng, có̤i-cṳ̆ng ké̤ṳk Ā-sŭk miĕk-uòng.

Mìng-chĭng

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Háik ciā miàng-cê găh Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k, Dài-uăng gâe̤ng Hiŏng-gē̤ng háng-cê ô siā có̤ 赫梯 hĕ̤k-chiā 西臺. Găh Hók-ciŭ-uâ Bàng-uâ-cê Séng-gĭng dăng-dŏng siā có̤ Háik. Pī-ṳ̀ gōng Cháung-sié-gé dâ̤ 23 ciŏng dâ̤ 3 ciék: "Ī-hâiu Ā-báik-lăk-hāng iù sĭng-sĭ méng-sèng kī-lì, gâe̤ng Háik nè̤ng gōng."