Ŭ-gŭi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
?Ŭ-gŭi
Ŭ-gŭi
huá-siŏh huōng-ôi
Triassic - hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Sauropsida
mŭk: Testudines
Linnaeus, 1758
ā mŭk

Cryptodira
Pleurodira

Ŭ-gŭi (烏龜) sê siŏh cṳ̄ng bà-hèng dŏng-ŭk, piăng gà̤-dēng ô ngâing gì káe̤k-káe̤k.

Ŭ-gŭi miâng iā dòng, ô gì gŭi siŏh tàu â̤ uăk gūi báh huói.‎