跳至內容

Ŭ-ták

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ŭ-ták gâe̤ng Siŏh-ták-sê (石塔寺)

Ŭ-ták (烏塔), ciáng-sék miàng-cê hô̤ lā̤ Cùng-miêu-bō̤-séng-giĕng-lò̤-ták (崇妙保聖堅牢塔), sê diŏh Hók-ciŭ-chê Gū-làu-kṳ̆ Ŭ-siŏh-săng gà̤-dēng gì siŏh cô̤ ták. Ŭ-ták sê Dṳ̆ng-guók hāng-giéng gì Ngū-dâi siŏh-ták cĭ ék, dāng ké̤ṳk céng-hū diâng có̤ siŏh ciáh „Cuòng-guók Dê̤ṳng-diēng Ùng-ŭk Bō̤-hô Dăng-ôi“.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

941 nièng, Mìng-uòng Uòng Iòng-hĭ (王延曦) hĭng-gióng Ŭ-ták. Buōng-dā̤ gié-hĕk gióng-cô̤ 9 cèng, dáng-sê 944 nièng Mìng-guók huák-sĕng céng-biéng, Uòng Gióng-hĭ ké̤ṳk nè̤ng tài sī, ták gióng 7 cèng cêu hiók-gĕ̤ng gó̤. Găk Mìng-dièu 1621 nièng gâe̤ng Chĭng-dièu Kŏng-hĭ nièng-găng (1696 nièng), Ŭ-ták tṳ̀ng-sĭng siŭ-gióng. 1958 nièng, ĭng-ôi ták sĭng muōng biéng muōng uăi, gó-chṳ̄ sāi gáung-dèu giĕng-gó. 1961 nièng ké̤ṳk céng-hū sŏng-buó sê „Hók-gióng-sēng Ùng-ŭk Bō̤-hô Dăng-ôi“ cĭ ék, 2001 nièng diâng có̤ „Cuòng-guók Dê̤ṳng-diēng Ùng-ŭk Bō̤-hô Dăng-ôi“.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Gū-làu Kṳ̆-cé. [2009-12-30]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2015-01-02).