分類:Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng dōng-nguòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng dōng-nguòng" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 6 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 6 hiĕk.