Uòng Dṳ̆ng-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uòng Dṳ̆ng-mìng

Uòng Dṳ̆ng-mìng (王忠銘, 1958 n. 2 ng. 27 h. - ) sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ sê Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng dōng-nguòng, diŏh 2022 nièng 12 nguŏk 25 hô̤ dŏng-sōng Lièng-gŏng-gâing (Mā-cū) gì gâing-diōng.