Ciōng Gái-sĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
"Ciōng Gái-sĭk" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "蔣介石", dók cē̤-nē̤.
Ciōng Gái-sĭk

Ciōng Dṳ̆ng-céng (蔣中正, 1887 nièng 10 nguŏk 31 hô̤ – 1975 nièng 4 nguŏk 5 hô̤), cê Gái-sĭk (介石, iâ ô tĕk siàng Gái-siŏh gì). Ciék-gŏng Hŭng-huá nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì ūi-uòng-ciōng(委員長) gâe̤ng Cūng-tūng. 1949 nièng, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k ké̤ṳk Gê̤ṳng-sāng-dōng ciĕng-kó̤, ĭ gâe̤ng Guók-mìng-dōng cāu kó̤ Dài-uăng.

Ciōng Gĭng-guók sê ĭ gâe̤ng Mò̤ Hók-mùi(毛福梅) gì giāng.

Ciōng Gái-sĭk
guăng-nguòng
sèng siŏh êng:
Tàng Iòng-kāi
(guók-mìng céng-hū ciō-sĭk)
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-mìng céng-hū ciō-sĭk
1928 nièng - 1931 nièng
â siŏh êng:
Lìng Sĕng
sèng siŏh êng:
Lìng Sĕng
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók guók-mìng céng-hū ciō-sĭk
1943 nièng - 1948 nièng
mò̤
nguòng-ĭng: Gāi-miàng hô̤ lā̤ cūng-tūng
mò̤
nguòng-ĭng: Téng guók-mìng céng-hū ciō-sĭk gāi-miàng
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng
1948 nièng - 1949 nièng
â siŏh êng:
Lī Cŭng-ìng
sèng siŏh êng:
Lī Cŭng-ìng
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng
1950 nièng - 1975 nièng
â siŏh êng:
Ngièng Gă-gâng
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Hù Háng-mìng
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng cūng-cài
1938 nièng - 1975 nièng
â siŏh êng:
Ciōng Gĭng-guók
(ciō-sĭk)