Ciōng Gái-sĭk

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciōng Gái-sĭk

Ciōng Dṳ̆ng-céng(蔣中正, 1887 n. 10 ng. 31 h. - 1975 n. 9 ng. 9 h.), cê Gái-sĭk (介石), Ciék-gŏng Hŭng-huá nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì ūi-uòng-ciōng(委員長) gâe̤ng Cūng-tūng. 1949 nièng, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k ké̤ṳk Gê̤ṳng-sāng-dōng ciĕng-kó̤, ĭ gâe̤ng Guók-mìng-dōng cāu kó̤ Dài-uăng.

Ciōng Gĭng-guók sê ĭ gâe̤ng Mò̤ Hók-mùi(毛福梅) gì giāng.