跳至內容

分類:Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Dṳ̆ng-huà Mìng-guók cūng-tūng" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 7 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 7 hiĕk.