跳至內容

Ciōng Gĭng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciōng Gĭng-guók

Ciōng Gĭng-guók (蔣經國, 1910 nièng 4 nguŏk 27 hô̤ – 1988 nièng 1 nguŏk 13 hô̤), cê Gióng-hŭng (建豐), sê Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng gì ciō-sĭk (1975 n. - 1988 n.). Iù 1978 nièng kăi-sṳ̄, iâ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gì cūng-tūng.

Ĭ găh Ciék-gŏng (浙江) Hông-huá (奉化) chók-sĕng, nòng-bâ sê Ciōng Gái-sĭk, nòng-nā̤ miàng-cê hô̤ lō̤ Mò̤ Hók-mùi (毛福梅). Ĭ sī lō̤ ī hâiu, iù Lī Dĕng-hŭi có̤ cūng-tūng.

Ciōng Gĭng-guók
guăng-uòng
sèng siŏh êng:
Ngièng Gă-gâng
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cūng-tūng
1978 nièng - 1988 nièng
â siŏh êng:
Lī Dĕng-hŭi
céng-dōng cék-ô
sèng siŏh êng:
Ciōng Gái-sĭk (cūng-cài)
Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng ciō-sĭk
1975 nièng - 1988 nièng
â siŏh êng:
Lī Dĕng-hŭi