Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì hiĕk

跳至導覽 跳至搜尋

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 6 nguŏk 10 hô̤ (LB) 01:17.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mī-guók‏‎(3,412 ciáh lièng-giék
 2. Guók-gă‏‎(3,118 ciáh lièng-giék
 3. Gông (Mī-guók)‏‎(3,000 ciáh lièng-giék
 4. Ciŭ (Mī-guók)‏‎(3,000 ciáh lièng-giék
 5. Nùng-lĭk‏‎(2,425 ciáh lièng-giék
 6. 農曆‏‎(2,394 ciáh lièng-giék
 7. Ĭng-ngṳ̄‏‎(2,264 ciáh lièng-giék
 8. Sié-gī‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 9. Nièng-dâi‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 10. 年代‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 11. 千紀‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 12. Chiĕng-gī‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 13. 世紀‏‎(2,245 ciáh lièng-giék
 14. Nièng‏‎(2,234 ciáh lièng-giék
 15. ‏‎(2,224 ciáh lièng-giék
 16. Nièng-hô̤‏‎(2,052 ciáh lièng-giék
 17. 年號‏‎(2,023 ciáh lièng-giék
 18. Săng-sáiu‏‎(1,951 ciáh lièng-giék
 19. 生肖‏‎(1,937 ciáh lièng-giék
 20. Bìng-nièng‏‎(1,532 ciáh lièng-giék
 21. 平年‏‎(1,530 ciáh lièng-giék
 22. 2 chiĕng-gī‏‎(1,122 ciáh lièng-giék
 23. 2千紀‏‎(1,122 ciáh lièng-giék
 24. 1千紀‏‎(1,120 ciáh lièng-giék
 25. 1 chiĕng-gī‏‎(1,120 ciáh lièng-giék
 26. Nông-nièng‏‎(857 ciáh lièng-giék
 27. Gregorius Lĭk-huák‏‎(777 ciáh lièng-giék
 28. Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng‏‎(763 ciáh lièng-giék
 29. Dṳ̆ng-guók‏‎(710 ciáh lièng-giék
 30. Bái-nê‏‎(678 ciáh lièng-giék
 31. Bái-ngô‏‎(678 ciáh lièng-giék
 32. Bái-sé‏‎(673 ciáh lièng-giék
 33. Bái-săng‏‎(672 ciáh lièng-giék
 34. Bái-lĕ̤k‏‎(667 ciáh lièng-giék
 35. 禮拜‏‎(665 ciáh lièng-giék
 36. 拜二‏‎(664 ciáh lièng-giék
 37. 拜五‏‎(663 ciáh lièng-giék
 38. 拜四‏‎(659 ciáh lièng-giék
 39. 拜三‏‎(656 ciáh lièng-giék
 40. 拜一‏‎(653 ciáh lièng-giék
 41. 拜六‏‎(652 ciáh lièng-giék
 42. 模板:URL/doc‏‎(596 ciáh lièng-giék
 43. 閏年‏‎(489 ciáh lièng-giék
 44. Wikipedia:當年今旦‏‎(460 ciáh lièng-giék
 45. Bái-ék‏‎(403 ciáh lièng-giék
 46. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók‏‎(394 ciáh lièng-giék
 47. 2018 nièng‏‎(390 ciáh lièng-giék
 48. Lā̤-bái-nĭk‏‎(386 ciáh lièng-giék
 49. 2017年‏‎(379 ciáh lièng-giék
 50. 18 sié-gī‏‎(339 ciáh lièng-giék

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).