Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì hiĕk

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2018 nièng 2 nguŏk 10 hô̤ (B6) 01:25.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mī-guók‏‎(3,372 ciáh lièng-giék
 2. Guók-gă‏‎(3,103 ciáh lièng-giék
 3. Ciŭ (Mī-guók)‏‎(3,000 ciáh lièng-giék
 4. Gông (Mī-guók)‏‎(3,000 ciáh lièng-giék
 5. Nùng-lĭk‏‎(2,424 ciáh lièng-giék
 6. 農曆‏‎(2,388 ciáh lièng-giék
 7. Sié-gī‏‎(2,244 ciáh lièng-giék
 8. 千紀‏‎(2,244 ciáh lièng-giék
 9. Nièng-dâi‏‎(2,244 ciáh lièng-giék
 10. 世紀‏‎(2,244 ciáh lièng-giék
 11. Chiĕng-gī‏‎(2,244 ciáh lièng-giék
 12. 年代‏‎(2,244 ciáh lièng-giék
 13. Ĭng-ngṳ̄‏‎(2,239 ciáh lièng-giék
 14. Nièng‏‎(2,233 ciáh lièng-giék
 15. ‏‎(2,223 ciáh lièng-giék
 16. Nièng-hô̤‏‎(2,051 ciáh lièng-giék
 17. 年號‏‎(2,022 ciáh lièng-giék
 18. Săng-sáiu‏‎(1,950 ciáh lièng-giék
 19. 生肖‏‎(1,934 ciáh lièng-giék
 20. Bìng-nièng‏‎(1,531 ciáh lièng-giék
 21. 平年‏‎(1,529 ciáh lièng-giék
 22. 2千紀‏‎(1,122 ciáh lièng-giék
 23. 2 chiĕng-gī‏‎(1,122 ciáh lièng-giék
 24. 1千紀‏‎(1,120 ciáh lièng-giék
 25. 1 chiĕng-gī‏‎(1,120 ciáh lièng-giék
 26. Nông-nièng‏‎(857 ciáh lièng-giék
 27. Gregorius Lĭk-huák‏‎(777 ciáh lièng-giék
 28. Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng‏‎(763 ciáh lièng-giék
 29. Dṳ̆ng-guók‏‎(710 ciáh lièng-giék
 30. Bái-nê‏‎(678 ciáh lièng-giék
 31. Bái-ngô‏‎(678 ciáh lièng-giék
 32. Bái-sé‏‎(673 ciáh lièng-giék
 33. Bái-săng‏‎(672 ciáh lièng-giék
 34. Bái-lĕ̤k‏‎(667 ciáh lièng-giék
 35. 拜二‏‎(664 ciáh lièng-giék
 36. 禮拜‏‎(664 ciáh lièng-giék
 37. 拜五‏‎(663 ciáh lièng-giék
 38. 拜四‏‎(658 ciáh lièng-giék
 39. 拜三‏‎(656 ciáh lièng-giék
 40. 拜六‏‎(652 ciáh lièng-giék
 41. 拜一‏‎(652 ciáh lièng-giék
 42. 模板:URL/doc‏‎(596 ciáh lièng-giék
 43. 閏年‏‎(489 ciáh lièng-giék
 44. Bái-ék‏‎(482 ciáh lièng-giék
 45. Wikipedia:當年今旦‏‎(458 ciáh lièng-giék
 46. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók‏‎(387 ciáh lièng-giék
 47. Lā̤-bái-nĭk‏‎(386 ciáh lièng-giék
 48. 2017年‏‎(377 ciáh lièng-giék
 49. 18 sié-gī‏‎(339 ciáh lièng-giék
 50. 14 sié-gī‏‎(338 ciáh lièng-giék

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).