Ké̤ṳk lièng-giék dék sâ̤ làu gì hiĕk

Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Â-dā̤ gì só-gé̤ṳ ké̤ṳk ká̤-chṳ̄ (cashed) guó, sèng siŏh huòi huăng-sĭng gì sì-găng sê 2017 nièng 11 nguŏk 10 hô̤ (B5) 01:23.

Cī-buàng buōng hiĕk-miêng mâ̤ huăng-sĭng. Só-gé̤ṳ iâ mâ̤ huăng-sĭng.

以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Mī-guók‏‎ (3,371 ciáh lièng-giék)
 2. Guók-gă‏‎ (3,103 ciáh lièng-giék)
 3. Gông (Mī-guók)‏‎ (3,000 ciáh lièng-giék)
 4. Ciŭ (Mī-guók)‏‎ (3,000 ciáh lièng-giék)
 5. Nùng-lĭk‏‎ (2,424 ciáh lièng-giék)
 6. 農曆‏‎ (2,386 ciáh lièng-giék)
 7. 千紀‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 8. Sié-gī‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 9. 世紀‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 10. Nièng-dâi‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 11. Chiĕng-gī‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 12. 年代‏‎ (2,244 ciáh lièng-giék)
 13. Ĭng-ngṳ̄‏‎ (2,237 ciáh lièng-giék)
 14. Nièng‏‎ (2,232 ciáh lièng-giék)
 15. ‏‎ (2,222 ciáh lièng-giék)
 16. Nièng-hô̤‏‎ (2,051 ciáh lièng-giék)
 17. 年號‏‎ (2,022 ciáh lièng-giék)
 18. Săng-sáiu‏‎ (1,950 ciáh lièng-giék)
 19. 生肖‏‎ (1,934 ciáh lièng-giék)
 20. Bìng-nièng‏‎ (1,531 ciáh lièng-giék)
 21. 平年‏‎ (1,529 ciáh lièng-giék)
 22. 2千紀‏‎ (1,122 ciáh lièng-giék)
 23. 2 chiĕng-gī‏‎ (1,122 ciáh lièng-giék)
 24. 1 chiĕng-gī‏‎ (1,120 ciáh lièng-giék)
 25. 1千紀‏‎ (1,120 ciáh lièng-giék)
 26. Nông-nièng‏‎ (857 ciáh lièng-giék)
 27. Gregorius Lĭk-huák‏‎ (777 ciáh lièng-giék)
 28. Wikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng‏‎ (763 ciáh lièng-giék)
 29. Dṳ̆ng-guók‏‎ (710 ciáh lièng-giék)
 30. Bái-ngô‏‎ (678 ciáh lièng-giék)
 31. Bái-nê‏‎ (678 ciáh lièng-giék)
 32. Bái-sé‏‎ (673 ciáh lièng-giék)
 33. Bái-săng‏‎ (672 ciáh lièng-giék)
 34. Bái-lĕ̤k‏‎ (667 ciáh lièng-giék)
 35. Bái-ék‏‎ (664 ciáh lièng-giék)
 36. 禮拜‏‎ (664 ciáh lièng-giék)
 37. 拜五‏‎ (663 ciáh lièng-giék)
 38. 拜二‏‎ (663 ciáh lièng-giék)
 39. 拜四‏‎ (658 ciáh lièng-giék)
 40. 拜三‏‎ (656 ciáh lièng-giék)
 41. 拜六‏‎ (652 ciáh lièng-giék)
 42. 拜一‏‎ (652 ciáh lièng-giék)
 43. 模板:URL/doc‏‎ (596 ciáh lièng-giék)
 44. 閏年‏‎ (489 ciáh lièng-giék)
 45. Wikipedia:當年今旦‏‎ (446 ciáh lièng-giék)
 46. 2017 nièng‏‎ (392 ciáh lièng-giék)
 47. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók‏‎ (390 ciáh lièng-giék)
 48. Lā̤-bái-nĭk‏‎ (386 ciáh lièng-giék)
 49. 2017年‏‎ (377 ciáh lièng-giék)
 50. 18 sié-gī‏‎ (339 ciáh lièng-giék)

Káng (sèng 50 hâung) (â 50 hâung) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).