跳至內容

996 gĕ̤ng-cáuk-cié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


996 gĕ̤ng-cáuk-cié (996工作制), sê cī siŏh-cṳ̄ng „cā-kī-tàu 9 dēng siông-băng, màng-buŏ 9 dēng lŏ̤h-băng, muōi lā̤-bái gĕ̤ng-cáuk 6 nĭk“ gì gĕ̤ng-cáuk cié-dô, ô sì iâ ĕng lā̤ cī gáuk-cṳ̄ng lō̤-bēng iĕu-giù gĕ̤ng-ìng gă-băng dáng-sê mò̤ gă-băng gĕ̤ng-cṳ̆ gì gĕ̤ng-cáuk cié-dô. Có̤i-cā ĭng-ôi uōng-lŏk gâe̤ng niōng-giông hòng-ngiĕk gì gĕ̤ng-ìng gì gău-liù, sāng-sĕng ciā sṳ̀.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 艾德; 黄丽玲. 中国科技工作者在线抗议“996”工作制. 美国之音中文网. 2019-04-05 [2019-04-05](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2019-04-05) (中文(简体)).