Altai Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Altai Gê̤ṳng-huò-guók
—  Gê̤ṳng-huò-guók  —
Республика Алтай
Gì-tă ngṳ̄-ngiòng diōng-siā
 - Altai-ngṳ̄ Алтай Республика
Altai Gê̤ṳng-huò-guók gì gì
Altai Gê̤ṳng-huò-guók gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Siū-hū Gorno-Altaysk
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 92,600 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 206,168 nè̤ng
 - Mĭk-dô 2.2/km2

AltaiNgò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók.