Kabardino-Balkaria

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kabardino-Balkaria Gê̤ṳng-huò-guók
—  Gê̤ṳng-huò-guók  —
Кабардино-Балкарская Республика
Gì-tă ngṳ̄-ngiòng diōng-siā
 - Kabardia-ngṳ̄ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ
 - Karachay-Balkar-ngṳ̄ Къабарты-Малкъар Республика
Kabardino-Balkaria Gê̤ṳng-huò-guók gì gì
Kabardino-Balkaria Gê̤ṳng-huò-guók gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Siū-hū Nalchik
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 12,500 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 859,939 nè̤ng
 - Mĭk-dô 68.8/km2

Kabardino-BalkariaNgò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók.