Komi Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Komi Gê̤ṳng-huò-guók
—  Gê̤ṳng-huò-guók  —
Республика Коми
Gì-tă ngṳ̄-ngiòng diōng-siā
 - Komi-ngṳ̄ Коми Республика
Komi Gê̤ṳng-huò-guók gì gì
Komi Gê̤ṳng-huò-guók gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Siū-hū Syktyvkar
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 415,900 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 901,189 nè̤ng
 - Mĭk-dô 2.2/km2

KomiNgò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók.