Nizhny Novgorod Ciŭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nizhny Novgorod Ciŭ
—  Ciŭ  —
Нижегородская область
Nizhny Novgorod Ciŭ gì gì
Nizhny Novgorod Ciŭ gì hŭi-ciŏng
Hŭi-ciŏng
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Guók-gă  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Siū-hū Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod CiŭNgò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh ciŭ.