Altay (dê-kṳ̆)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Altay Dê-kṳ̆
—  Dê-kṳ̆  —
ئالتاي ۋىلايىتى
阿勒泰地区
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 阿勒泰地区
 - Pĭng-ĭng Ālètài Dìqū
Uyghur-ngṳ̄ diōng-siā
 - Uyghur-ngṳ̄ ئالتاي ۋىلايىتى
 - Lá-dĭng Altay Wilayiti
 - Kyril Алтай Вилайити
gì ôi-dé
gì ôi-dé
Altay Dê-kṳ̆ găk Sĭng-giŏng
Altay Dê-kṳ̆
Altay Dê-kṳ̆
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ Sĭng-giŏng
Cê̤ṳ-dê-ciŭ Ili
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 117,800 km2
Ìng-kēu (2010)
 - Dŭ-liāng 603,280 nè̤ng
 - Mĭk-dô 5.1/km2
Uōng-câng www.xjalt.gov.cn

AltayDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh dê-kṳ̆. Ĭ sê sṳ̆k Ili Kazakh Cê̤ṳ-dê-ciŭ guāng gì.