Altay (dê-kṳ̆)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

AltayDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh dê-kṳ̆. Ĭ sê sṳ̆k Ili Kazakh Cê̤ṳ-dê-ciŭ guāng gì.