Altay (dê-kṳ̆)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

AltayDṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ dĭk-hăk gì siŏh ciáh dê-kṳ̆. Ĭ sê sṳ̆k Ili Kazakh Cê̤ṳ-dê-ciŭ guāng gì.