Băh-hū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Băh-hū

Băh-hū (白虎) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng ùng-huá diē-sié sé-chiông cĭ ék.

Să̤-huŏng Chék Séu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

séu miàng Háng-cê dâi-biēu sĭng miàng
15 Giĕ Eta Andromedae
16 Lèu Beta Arietis
17 Ôi 35 Arietis
18 Māu Alcyone
19 Bék Ain
20 Cṳ̆ Meissa
21 Sĕng Alnitak