Hièng-ū

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hièng-ū

Hièng-ū (玄武) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng ùng-huá diē-sié sé-chiông cĭ ék.

Báe̤k-huŏng Chék Séu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

séu miàng Háng-cê dâi-biēu sĭng miàng
8 Dēu φ Sgr
9 Ngiù β Cap
10 Nṳ̄ ε Aqr
11 Hṳ̆ β Aqr
12 Ngùi α Aqr
13 Sék α Peg
14 Pék γ Peg