Chăng-lṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chăng-lṳ̀ng

Chăng-lṳ̀ng (青龍, gĭng-dáng sĭk-cié tĕ̤k „chiăng-lṳ̀ng“) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng ùng-huá diē-sié sé-chiông cĭ ék.

Dĕ̤ng-huŏng Chék Séu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

séu miàng Háng-cê dâi-biēu sĭng miàng
1 Gáe̤k Spica
2 Kŏng κ Vir
3 α Lib
4 Bùng π Sco
5 Sĭng Antares
6 Muōi μ Sco
7 γ Sgr