Gê̤ṳng Nàng-gĭk Sĭng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gê̤ṳng Nàng-gĭk Sĭng-kṳ̆Mìng-dièu sèng-âu Sṳ̀ Guŏng-kī găk Sùng-cĭng Lĭk-cṳ̆ diē-sié gŏng-gé̤ṳ să̤-iòng gì sĭng-cô̤ gă-tiĕng gì 23 ciáh sĭng-guăng.