Buáng-săng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Buáng-săng-giāng (半山仔, Dài-uăng-uâ: Poàⁿ-soaⁿ-á) sê cī Dài-uăng Nĭk-buōng Sì-dâi cāu kó̤ Dṳ̆ng-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók diŏh Káung Nĭk Ciéng-cĕng páh iàng ī-hâiu gṳ̆ng Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng diōng Dài-uăng gì Dài-uăng nè̤ng. Hī sì-hâiu téng Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k lì gì nè̤ng ké̤ṳk Dài-uăng-nè̤ng hô̤ lā̤ „Dòng-săng-giāng“ (唐山仔, Dài-uăng-uâ: tn̂g-soaⁿ-á) hĕ̤k-ciā „Ĭ-săng-giāng“ (伊山仔, Dài-uăng-uâ: a-soaⁿ-á), gó-chṳ̄ gó̤ cī siŏh lôi nè̤ng hô̤ lā̤ „Buáng-săng-giāng“.