Lièng-gŏng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Lièng-gŏng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Lièng-gŏng.

Lièng-gŏng (連江) sê Hók-ciŭ â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék.