Cáung-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Cáung-ngṳ̄(壯語, Vahcuengh) sê Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 2 chiĕng-uâng nè̤ng.

Wikipedia
Wikipedia ô Cáung-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Cáung-ngṳ̄茲種語言其版本。