Cáung-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cáung-cŭk (壯族, Cáung-ngṳ̄: Bouxcuengh) sê Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Cáung-cŭk gōng Cáung-ngṳ̄.