Cò̤ Iô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cò̤ Iô
Guó-sié Lŏk-iòng Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-guók, Cò̤-ngôi Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk Gŭng-ciō Edit this on Wikidata
Lâu-mā 明悼毛皇后, 明元郭皇后 Edit this on Wikidata
Giāng Cò̤ Huŏng, 曹詢, 曹冏, 曹殷, 曹穆, 曹淑 (三國) Edit this on Wikidata
Gă-cŭk 魏朝皇室 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ Cò̤ Pī Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ 甄氏 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 東鄉公主, 曹喈, 曹蕤, 曹儼, 曹協, 曹禮, 曹貢, 曹邕, 曹鑒, 曹霖 Edit this on Wikidata

Cò̤ Iô (曹叡, 204 n. - 239 n.), cê Nguòng-dê̤ṳng (元仲), sê Dṳ̆ng-guók Săng-guók(三國) sì-gĭ gì siŏh ciáh céng-dê ìng-ŭk.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • 陳壽《三國志》