跳至內容

Chái Ŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chái Ŭng

Chái Ŭng (蔡溫, 1682 n. 10 ng. 25 h. - 1762 n. 1 ng. 23 h.), cê Ùng-iŏk (文若), hŭng-hô̤ Gushichan Ueekata (Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄: 具志頭 親方 (グシチャン ウェーカタ)), sê Liù-giù-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă.

Chái Ŭng sê Mìng-ìng Săng-sĕk-lĕ̤k-sáng gì hâiu-dâi, cū-gék Ciòng-ciŭNàng-ăng. Ĭ nièng-kĭng gì sèng-âu găk Dṳ̆ng-guók gì Hók-ciŭ làu-hŏk guó, gáu-muōi-lāu có̤ guók-uòng Siông Géngsĭng-săng. 1728 nièng dŏng-sōng săng-sṳ̆-guăng (siŏng-dŏng Dṳ̆ng-guók gô-dā̤ gì sìng-sióng), dó̤i Liù-giù có̤ iā sâ̤ gāi-gáik, Liù-giù téng iā bék gì guók-gă kăi-sṳ̄ biéng bó. 1752 nièng sṳ̀-cék.