Chiă-ngò̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Chiă-ngò̤
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Mollusca
gŏng: Bivalvia
ā-gŏng: Heterodonta
mŭk: Veneridae
ā-mŭk: Meretricinae
sṳ̆k: Meretrix
cṳ̄ng: M. lusoria
Hŏk-miàng
Meretrix lusoria
Roeding, 1798

Chiă-ngò̤ (蛼螯[1]) sê siŏh cṳ̄ng niōng-tā̤ dông-ŭk, káe̤k-káe̤k sê săng-gáe̤k-hìng gì, gâe̤ng cṳ̀-ciŏng siŏh iông ngâing.

Mā̤ chiă-ngò̤ gì sèng-âu â̤ sāi ciŏng lâng ciáh chiă-ngò̤ gì káe̤k-káe̤k dó̤i mó̤ siŏh hâ, siăng-ĭng chĭng-chū gì hī ciáh bī-gáu chiĕng.

cé̤ṳ-gāi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Diŏh Hók-ciŭ, iā sâ̤ chê-diòng gâe̤ng chiĕu-cê ciŏng ciā nó̤h siā có̤ „青蛾“.