跳至內容

分類:Niōng-tā̤ dông-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ciō dèu-mĕ̤k: Niōng-tā̤ dông-ŭk.

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

H

"Niōng-tā̤ dông-ŭk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 15 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 15 hiĕk.