Cièng-cāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


nguòng-bō̤, cièng-cāi gì siŏh cṳ̄ng

Cièng-cāi (錢紙) iâ hô̤ lā̤ cāi-cièng (紙錢), sê siŏh cṳ̄ng kĕk cāi có̤ gì nó̤h. Áng mì-séng gì gōng-huák, cièng-cāi sê siĕu ké̤ṳk sī-nè̤ng sāi gì cièng.

Bàng-siòng có̤i sèu káng-giéng gì cièng-cāi, sê ciŏng cāi gà̤-dēng dù siông gĭng-bŏh hĕ̤k-ciā ngṳ̀ng-bŏh có̤ gì, huòi ké̤ṳk Hók-ciŭ nè̤ng hô̤ lā̤ „nguòng-bō̤“ (元寶). Iâ ô gì nè̤ng â̤ ciŏng ciā „nguòng-bō̤“ siék siàng gô-dā̤ gĭng-nguòng-bō̤ gì hìng-câung, huòi iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „nguòng-bō̤-diâng“ (元寶錠). Gô ô siŏh cṳ̄ng cièng-cāi sê chĭng-mìng dáh-cāi sèng-âu ciŏng-muòng dò̤ lì dáh muó gà̤-dēng gì.

Nguòng-bō̤ siĕu diông giâ lì gì ŭ-ŭ-sék nó̤h hô̤ lā̤ „nguòng-bō̤-hŭ“ (元寶灰).

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]