跳至內容

Dâng Sìng-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâng Sìng-gŭng

Dâng Sìng-gŭng (鄭成功, 1624 nièng 8 nguŏk 27 hô̤ – 1662 nièng 6 nguŏk 23 hô̤) sê Dài-uăng Dŭng-nìng-guók gì gióng-lĭk-ciā.

Ĭ nòng-bâ Dâng Ciĕ-lṳ̀ngMìng-dièu gì siŏh ciáh hāi-chĕk, ĭ nòng-nā̤ sê Nĭk-buōng nè̤ng Tagawa Matsu (田川マツ). Dâng Sìng-gŭng găk Nĭk-buōng chók-sĕng, gáu-muōi-lāu gṳ̆ng nòng-bâ diōng Dṳ̆ng-guók páh Muāng-chĭng, Mìng-dièu gì Īng-lĭk Huòng-dá̤ hŭng ĭ có̤ Iòng-bìng-uòng (延平王). 1662 nièng, dái bĭng páh Dài-uăng nàng-buô, ciŏng hŭ-uái gì Hò̤-làng sĭk-mìng-ciā dṳ̆k kó̤, gióng-lĭk Háng-nè̤ng găk Dài-uăng gì tàu ciáh céng-guòng Dŭng-nìng-guók. Mò̤ niŏh òng diŏh Dŭng-nìng-guók gì Dŭng-dŭ (gĭng-dáng gì Dài-nàng) bâng-sī, ĭ gì giāng Dâng Gĭng ciék-băng. 1681 nièng, Dâng Gĭng tŭi-cŏng ĭ có̤ Dièu-uòng (潮王), ié-hô̤ Ū-uòng (武王).