Dìng Gīng-ê̤ṳng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dìng Gīng-ê̤ṳng
Mū-ngṳ̄-miàng 陈景润
Chók-sié

陈景润 Edit this on Wikidata

Hók-ciŭ Edit this on Wikidata
Buōng-miàng 陈景润
Guó-sié Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng Hì-iām Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
Mū-hâu Â-muòng Dâi-hŏk, Hók-gióng Sṳ̆-huâng Dâi-hŏk Hó-sṳ̆k Dṳ̆ng-hŏk Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk sò͘-ha̍k-ka, céng-dê-gă Edit this on Wikidata
Gó-ciō Â-muòng Dâi-hŏk, 中國科學院, 中國科學院 Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng 陳氏定理 Edit this on Wikidata

Dìng Gīng-ê̤ṳng (陳景潤, 1933 nièng 5 nguŏk 22 hô̤ – 1996 nièng 3 nguŏk 19 hô̤), Hók-ciŭ-nè̤ng, Dṳ̆ng-guók chók-miàng gì Só-hŏk-gă.

Sĕng-bìng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ĭ diŏh Â-muòng Dâi-hŏk Só-hŏk-hiê bék-ngiĕk hâiu, báik-cèng có̤ guó Dṳ̆ng-hŏk só-hŏk sĭng-săng, mò̤ nuâi òng diêu diōng Â-muòng Dâi-hŏk có̤ cṳ̆-lâiu-uòng, ngiēng-géu só-lâung (number theory). 1956 nièng diêu diē Dṳ̆ng-guók Kuŏ-hŏk-iêng Só-hŏk Ngiēng-géu-sū; 1980 nièng ké̤ṳk sōng-gṳ̄ có̤ Dṳ̆ng-kuŏ-iêng Ŭk-lī-hŏk gâ̤eng Só-hŏk-buô gì ūi-uòng.

Gé̤ṳ-suók, Dìng Gīng-ê̤ṳng siŏh-sié sāng-kiêng, sêng-cé dŭ ng sā̤-ngāi ng sā̤-tŏng.

Ngiēng-géu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dĭng Gīng-ê̤ṳng gì ngiēng-géu gĕ̤ng-cáuk ciō-iéu cĭk-dṳ̆ng diŏh sĕ̤ng-săng só-só chăi-siōng (twin prime conjecture), Waring ông-dà̤ (Waring's problem), Goldbach chăi-siōng (Goldbach's conjecture) gâe̤ng Legendre chăi-siōng (Legendre's conjecture), īng-dô̤ hŭng-sék só-lâung (analytic number theory) gì céng-buô. Ĭ găk 1966 nièng huák-biēu siŏh piĕng lâung-ùng, céng-mìng lāu Dìng-sê dêng-lī (Chen's theorem): êng-hò̤ gáu duâi (sufficiently large) gì ngēu-só dŭ â̤ buŏng siàng 2 bĭk só-só, hĕ̤k-ciā sê 1 bĭk cék-só gâe̤ng 1 bĭk buáng-só-só (2 bĭk só-só gì cék) gì huò. Bī-lâung-gōng, 100 = 23 + 7 · 11.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]