跳至內容

Dù-gā-cāu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Dù-gā-cāu
Dù-gā-cāu
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Dông-ŭk
muòng: Arthropoda
gŏng: Tè̤ng-ngiê
kuŏ: Dù-gā-cāu

Dù-gā-cāu (塗虼蚤)[1] bô hô̤ lā̤ Pièu-tè̤ng (瓢蟲), sê siŏh cṳ̄ng tè̤ng-ngiê, sĭng-tā̤ chiă-chiă-ièng, gâe̤ng chiū iā duāng.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 26. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Dù-gā-cāu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.