Dŏ̤-lă-A-máe̤ng: Sĭng Duâi-hṳ̀ng gì Nĭk-buōng Dáng-sĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nĭk-ngṳ̄ ドラえもん 新・のび太の日本誕生
Guók-gă  Nĭk-buōng
Ngṳ̄-ngiòng Nĭk-buōng-ngṳ̄
Dō̤-iēng 八鍬新之介
Piéng-diòng 104 hŭng-cṳ̆ng
Gŭng-ióng Nĭk-buōng 2016 nièng 3 nguŏk 5 hô̤
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók 2016 nièng 7 nguŏk 22 hô̤[1]
Hiŏng-gē̤ngÓ̤-muòng 2016 nièng 8 nguŏk 4 hô̤[2]
Huák-hèng-siŏng Nĭk-buōngDĕ̤ng-bō̤ (東寶)

«Dŏ̤-lă-A-máe̤ng: Sĭng Duâi-hṳ̀ng gì Nĭk-buōng Dáng-sĕng» (哆啦A夢:新·大雄倛日本誕生) sê Dŏ̤-lă-A-máe̤ng Diêng-īng Cié-cáuk Ūi-uàng-huôi(哆啦A夢電影製作委員會) gâe̤ng siŏh-dŏi nè̤ng có̤ gì dông-uâ diêng-īng, iâ sê Dŏ̤-lă-A-máe̤ng diêng-īng hiê-liĕk gì dâ̤ 36 buô cáuk-pīng, găk 2016 nièng siông-ióng.

Puói-ĭng-uòng(配音員)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáe̤k-sáik Puói-ĭng-uòng
 Nĭk-buōng
Dŏ̤-lă-A-máe̤ng
哆啦A夢
Cūi-dièng Săng-gì
水田山葵
Iā-bī Duâi-hṳ̀ng
野比大雄
Duâi-nguòng Hiê
大原惠
Nguòng Cêng-Hiŏng
源靜香
Gă-só Iù-mī
嘉數由美
Gŏng-dièng Ū
剛田武
Mŭk-chŏng Māu
木村昴
Gáuk-chiŏng Siēu-hŭ
骨川小夫
Guăng Dé-ék
關智一

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu(參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 电影信息. 猫眼电影. [2016-11-24](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017-03-05) (中文). 
  2. TrailerTubeHK. [電影預告1]《多啦A夢:新‧大雄之日本誕生》2016年8月4日 見證誕生. 2016-05-10 [2016-11-04](nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2017年3月5日) (中文). 

Ngiê-dāu lièng-ciék(外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]