DNA

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
DNA gì hŭng-cṳ̄

DNA, ciòng-miàng hô̤ lā̤ tuák-iōng hŏk-tòng hŏk-sŏng (脫氧核糖核酸, Ĭng-ngṳ̄: deoxyribonucleic acid) sê siŏh cṳ̄ng sĕng-ŭk-tā̤ diē-sié hŭng-cṳ̄-liông cêng kó̤ duâi gì hŭng-cṳ̄, ĭ â̤ cū-siàng mì-diòng cī-lêng, īng-dō̤ sĕng-ŭk-tā̤ gì huák-ṳ̆k gâe̤ng sĕng-mêng gĭ-nèng gì ông-cáuk. Ô dái lâung-băh-cék piĕng-mā gì DNA piéng-dâung hô̤ lā̤ gĭ-ĭng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]