跳至內容

Diòng-gĕ̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Diòng-gĕ̤ng

Diòng-gĕ̤ng (長江) iâ hô̤ lā̤ Iòng-cṳ̄-gĕ̤ng (揚子江), sê Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng gì siŏh dèu gĕ̤ng. Ciā gĕ̤ng găk Chĭng-câung gŏ̤-nguòng hŭ-uái huák-nguòng, làu guó Să̤-câung, Chĭng-hāi, Sé̤ṳ-chiŏng, Hùng-nàng, Dṳ̀ng-kéng, Hù-báe̤k, Hù-nàng, Gŏng-să̤, Ăng-hŭi gâe̤ng Gŏng-sŭ, diŏh Siông-hāi làu gáu Dĕ̤ng-hāi diē-sié kó̤. Gó̤-lòng dèu gĕ̤ng dŭ-liāng ô 6300 gŭng-lī hī māng dòng.