Diāng-biĕng-gù

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iêu-biĕng uāng diē-sié sê Hók-ciŭ Săng-huŏng-chék-háe̤ng mū-mū dáing-tàu gì diāng-biĕng-gù, cō̤-biĕng dâi-dâi diē-sié sê Să-gâing iù-biāng

Diāng-biĕng-gùHók-ciŭ ô-miàng gì siēu-siăh. Ĭ sāi mī-ciŏng có̤ nguòng-lâiu, dīng diāng-diē cūi gūng ī-hâiu, ciŏng mī-ciŏng dié diāng gièng, gái dīng ĭ biéng dă nék-giāng, sāi diāng-chēng chēng gáu diāng-diē, gâe̤ng hāi-chiĕng, chái, nṳ̆k dēng-dēng nó̤h cṳ̄ chók tuŏng-tuŏng, cêu biéng diāng-biĕng-gù.