跳至內容

Fernão de Magalhães

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Fernão de Magalhães

Fernão de Magalhães (Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄: Fernão de Magalhães, Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: Fernando de Magallanes, 1480 nièng 2 nguŏk 4 hô̤ – 1521 nièng 4 nguŏk 27 hô̤) sê Buò-dò̤-ngà ô-miàng gì hòng-hāi-gă. Ĭ iù Să̤-băng-ngà guók-uòng Carlos 1-sié (Sìng-séng Lò̤-mā Dá̤-guók gì Karl 5-sié) cī-pái, cū-cék lāu 1519-1522 nièng gì lĭk-sṳ̄ siông dâ̤-ék huòi kuàng-giù hòng-hèng. Ĭ cī-huŏi gì sùng-duôi iù Să̤-băng-ngà chók-huák hióng-să̤, gĭng Nàng Mī-ciŭ nàng-duăng gâe̤ng Tái-bìng-iòng dó̤-dák Dĕ̤ng Éng-dô Gùng-dō̤. Bók-guó, ĭ buōng-ìng ĭng-uôi 1521 nièng găh Hĭ-lŭk-bĭng chăng-siŏh-kă gáu dŏng-dé gì buô-lŏk ciéng-cĭng dăng-dŏng, ké̤ṳk nè̤ng tài sī. Cĭ-hâiu, ĭ gì sùng-duôi gié-sṳ̆k hòng-hèng, có̤i-cṳ̆ng ṳ̀ 1522 nièng duōng-gáu Să̤-băng-ngà.