Nàng Mī-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nàng Mī-ciŭ diŏh sié-gái siông.

Nàng Mī-ciŭ sê sié-gái dâ̤ 4 duâi gì dâi-lṳ̆k, miêng-cék 17,840,000 km², sê dê-giù biēu miêng-cék gì 3.5%. 2005 nièng tūng-gié, gê̤ṳng-cūng ô 3.71 é nè̤ng sĕng-uăk diŏh Nàng Mī-ciŭ , dâi-kái sê sié-gái ciòng-buô ìng-kēu 5 duâi gì. Nàng Mī-ciŭ báe̤k buô sê Báe̤k Mī-ciŭ, dĕ̤ng-báe̤k buô sê Nàng Dâi-să̤ Iòng, să̤ buô sê Tái-bìng-iòng, nàng buô sê Nàng-gĭk-ciŭ.

Miàng-chĭng gì lài-lĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nàng Mī-ciŭ găk Să̤-huŏng ngṳ̄-ngiòng diē-sié sê South America.

Guók-gă[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]