Nàng Mī-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Nàng Mī-ciŭ diŏh sié-gái siông.

Nàng Mī-ciŭ sê sié-gái dâ̤ 4 duâi gì dâi-lṳ̆k, miêng-cék 17,840,000 km², sê dê-giù biēu miêng-cék gì 3.5%. 2005 nièng tūng-gié, gê̤ṳng-cūng ô 3.71 é nè̤ng sĕng-uăk diŏh Nàng Mī-ciŭ , dâi-kái sê sié-gái ciòng-buô ìng-kēu 5 duâi gì. Nàng Mī-ciŭ báe̤k buô sê Báe̤k Mī-ciŭ, dĕ̤ng-báe̤k buô sê Nàng Dâi-să̤ Iòng, să̤ buô sê Tái-bìng-iòng, nàng buô sê Nàng-gĭk-ciŭ.

Miàng-chĭng gì lài-lĭk[Siŭ-gāi]

"Nàng Mī-ciŭ găk Să̤-huŏng ngṳ̄-ngiòng diē-sié sê "South America.


Sié-gái dâi-lṳ̆k gâe̤ng dâi-iòng
Dâi-lṳ̆k  : Ā-ciŭ | Báe̤k Mī-ciŭ | Dâi-iòng-ciŭ | Ĕu-ciŭ | Hĭ-ciŭ | Nàng-gĭk-ciŭ | Nàng Mī-ciŭ
Dâi-iòng  : Báe̤k-bĭng-iòng | Dâi-să̤-iòng | Éng-dô-iòng | Tái-bìng-iòng | Nàng-bĭng-iòng

̃