Gák-lì

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Gák-lì
Gák-lì
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Mollusca
gŏng: Bivalvia

Gák-lì (蛤蜊) iâ hô̤ lā̤ „gák“ (蛤), sê siŏh cṳ̄ng niōng-tā̤ dông-ŭk (軟體動物), iâ sê hāi-chiĕng gì siŏh cṳ̄ng. Gák buŏng ùng-gák (文蛤), huă-gák (花蛤), hăng (蚶) iā sâ̤ cṳ̄ng.