Gáung-gáung-chṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gáung-gáung-chṳ̀ gì săng-cṳ̄ng gĭ-buōng chiū-sié, iù cō̤-biĕng gáu iêu-biĕng hŭng-biék sê gă-dŏ̤, buó, tùi, muōi siŏh-cṳ̄ng dŭ ô niĕ-ngài iàng diông-giâ lâng-cṳ̄ng gì gì-dṳ̆ng siŏh-cṳ̄ng

Gáung-gáung-chṳ̀ (槓槓疵), sê nék-giāng-gŏ̤ káh-dièu gì chăi-gùng (猜拳) iù-hié[1]. Káh-dièu gì nè̤ng ô niĕ-ngài iù săng-cṳ̄ng chiū-sié diē-sié gēng siŏh-cṳ̄ng có̤, iâ cêu-sê gă-dŏ̤, buó, tùi[1], gă-dŏ̤ â̤ cēng-lâi buó, buó â̤ bău tùi, tùi â̤ căk ngài gă-dŏ̤, cêu cūng-kuāng diâng-giâ suŏ-iàng.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 103.