跳至內容

Gāu-siĕng-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gāu-siĕng-gŭng (九仙君) sê Dô̤-gáu diē-sié gì siŏh ciáh sìng, diŏh Hók-gióng sáng gì nè̤ng iā sâ̤.

Gāu-siĕng-gŭng sê 9 ciáh sáng Hò̤ (何) gì hiăng-diê, ĭ-gáuk-nè̤ng găk Háng Ū-dá̤ gì sèng-âu diŏh Hók-ciŭṲ̀-săng dáik-dô̤ sĭng-tiĕng (得道升天). Gĭng-dáng Ṳ̀-săng gà̤-dēng ô ĭ-gáuk-nè̤ng gì liêng-dăng-ciāng (煉丹井), gâe̤ng gé̤ng ĭ-gáuk-nè̤ng gì Gāu-siĕng-guăng (九仙觀).

Gāu-siĕng-gŭng dáik-dô̤ ī-hâiu, bô gáu Hók-chiăngSiŏh-dé̤ṳk-săng (石竹山) siŭ-liêng, kĕk máe̤ng lì dēng-huá sié-ìng (點化世人), Hók-ciŭ mìng-găng gì nè̤ng nêng-ùi kó̤ Siŏh-dé̤ṳk-săng gì-máe̤ng (祈夢) iā lìng.