跳至內容

Gŏ̤-lìng-dŏ̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Gŏ̤-lìng-dŏ̤ (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Κόρινθος, Háng-cê: 哥林多) sê Hĭ-lé-nà̤ gì siŏh ciáh siàng-chê, găh Pelopónnisos (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Πελοπόννησος) buáng-dō̤ gèng-dēng. Gĭng-dáng gì Gŏ̤-lìng-dŏ̤ cêu găh Gū Gŏ̤-lìng-dŏ̤ hô-gêṳng, ĭng-ôi 1858 nièng dê-cīng ciŏng gô siàng hūi-miĕk, sū-ī cêu găh hiêng-câi gì dê-diēng bô kī siŏh cô̤ sĭng siàng. Gŏ̤-lìng-dŏ̤ Ông-ò̤ cêu diŏh Gŏ̤-lìng-dŏ̤ siàng dĕ̤ng 4 gŭng-lī.